Exjobbare 2022: William

Vill dämpa flygstressen med hjälp av andning och spel

Vilka känslor som väcks när man går ombord på ett flygplan kan variera stort. Medan vissa förknippar flygresan med något positivt fylls andra av stress och ångest. Den sistnämnda gruppen hoppas William kunna hjälpa i sitt exjobb där han ska ta fram ett mobilspel inom konceptet Serious games och varva lugnande andningsövningar med lekfulla minispel.

Andningen kan ha en lugnande effekt på oss, att bli påmind om sitt andetag och få guidning i medveten andning kan därför ha en positiv inverkan på den flygrädde. Men att sitta och göra andningsövningar hela flygresan är det förmodligen få som vill eller för den delen orkar. William har därför valt att varva andningsövningar med enkla, roliga minispel – en kombination han hoppas ska bidra till inre lugn samtidigt som man kan få försvinna in i spelens underbara värld.

I skrivande stund är William i full färd med att utföra användartester på sitt färdiga spel, som fått namnet Breathe, och som han skapat i plattformen Unity. Bakom Breathe ligger ett förarbete av att sätta sig in i vad litteraturen och forskningen säger kring just andning, varpå en första prototyp skapades i FIGMA vilken fick utvärderas av en grupp användare. Därigenom fick William bland annat inspiration att dela upp spelet i olika sekvenser och varva andning med spel, likaså att låta spelet ta plats i en lugnande naturmiljö/skogsdunge. Ytterligare en idé som kläcktes var att koppla Fitbit-appen till spelet så passagerarna kan följa sin puls och på så sätt få en ännu djupare känsla av trygghet när de kan se och följa hur kroppen reagerar genom resans gång.

Vi har fått tjuvkika på Breathe och ser med förtjusning fram emot att få testa spelet i sin helhet. Snyggt jobbat William och fortsatt lycka till med ditt arbete och din rapport!

William läser Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design vid Umeå Universitet.