Fler vägar till mer kvalitetstid

Vi hjälper dig där du står och dit du vill. Det kan vara en lång resa eller en första etapp. Från en workshop som visar faktiska behov och oväntade möjligheter. Till en smidig konceptutveckling, ett tryggt förverkligande och proaktivt underhåll. Så att din digitala tjänst blir en oumbärlig del av dina kunders liv, och din affär.

Koncept & strategi

Innan vi ger oss in i konceptarbetet börjar vi med att skapa oss en bild av kundens och användarens behov. Utifrån insikterna det ger, skapar vi koncept som kan vara allt från små steg i en evolution till helt nya innovativa tjänster.

Tjänste- & UX-design

Design är en av våra paradgrenar, fast det noterar slutanvändaren sällan. Genom att låta insikterna om vad användaren behöver driva designprocessen, kan vi skapa intuitiva tjänster som snabbt känns självklara.

Prototyp­ utveckling

Genom att bygga prototyper för att utvärdera nya idéer och koncept vi tror på, kan vi snabbt hitta guldkornen. Det låter oss också testa lösningar och verifiera användarmönster hos kundgrupper för att se vad som funkar på riktigt.

Utveckling & test

Våra teknikval utgår alltid från projektets förutsättningar, och en balans mellan vad som är modernt, stabilt och långsiktigt. Testdriven utveckling med små iterationer och löpande leveranser, gör sen att varje release till slutanvändarna blir en trygg milstolpe.

Proaktivt underhåll

Vi försöker alltid ligga steget före när vi har vardagsansvaret för en tjänst. Till vår hjälp har vi rutiner, processer och verktyg som fångar upp fel och avvikelser omedelbart. Ofta innan dina användare hinner reagera.

Låt oss börja med ett hej

Varje uppdrag, process och relation börjar med en första kontakt.

Branscherna och relationerna i våra liv

Våra kunder finns över hela världen. I en rad olika branscher. Från finans och retail till flyg och Internet of Things. Uppdragen varierar i storlek, från mindre utvecklings- och/eller förvaltningsuppdrag, till stora fleråriga strategiska partnerskap. Lagom spretigt för att utmana, inspirera och göra oss snabba i tanken. (Men oavsett kund, uppdrag eller bransch ställer användaren samma krav. Tjänsten ska förenkla eller förgylla vardagen.)

Jonas Hasselgren

VD | CEO

Vill du veta mer?

Prata med Jonas.