Utveckling vs utseende? Hos oss vinner båda!

Vad krävs för att genom design inte bara ge liv, utan även berika och förbättra, en teknisk specifikation? Ömsesidig förståelse och intresse mellan alla kompetenser inom design- och teknikteam. Först då kan användarupplevelser som överträffar förväntningar skapas. Och först då kan Tactels målbild – Humanizing Technology – uppfyllas full ut.

Formsäkert och trendkänsligt. Erfarenhet, uthållighet eller modet att utmana. Vad krävs egentligen för att designa optimala digitala lösningar idag? Lösningar där kompromissen mellan teknik och design landar i att respektive del får exakt det utrymme som krävs för att den digitala tjänsten ska flyga snäppet högre än konkurrenternas. Idag, när allt fler allt oftare väljer att använda digitala lösningar och dessutom är öppna att testa nya gäller det att få en lansering att flyga både visuellt, tekniskt och funktionsmässigt.

Tactel jobbar utifrån insikten att teknisk design ska vara användarcentrerat ner till minsta detalj. För oss innebär design thinking att inte slentrianmässigt utgå från givna, ofta felaktigt antagna, föreställningar utan att hela tiden utgå från det vi vill uppnå och de verkliga behov och problem som tjänsten ska lösa. Det är genom förståelse, insikt och inte minst empati kring varför och för vilka en tjänst kan bli riktigt bra.

Tre sätt att lyckas skapa rätt förutsättningar för en skön förening av design och teknik:

  • Se till att förväntningarna och målbild går att uppfyllas genom rätt och tillgänglig prestanda och teknik.
  • Håll koll så att alla features har ett existensberättigande för slutanvändaren.
  • Testa, testa, testa! Prototypen ska inte flyga bättre, eller snyggare, än i verkligheten.

Lönsamma projekt genom prototypdriven design

Tactel jobbar utifrån både problemformulering och effektmål – och med ett genomgående designtänk där det yttersta målet är att förstå slutanvändaren. Det lönar sig att, gärna tillsammans med kund, lägga tid och energi på att utforska problemställningen istället för att direkt gå på de snabba eller kreativa lösningarna som initialt kan kännas enklare. Att istället stanna upp och i workshops problematisera, ifrågasätta, testa och utvärdera ger resultat. Dessutom ett långsiktigt sådant.

Genom prototypdriven design kan en oslagbar användarupplevelse skapas. I praktiken innebär det att tidigt ha med utvecklare i workshops, att hela tiden jobba agilt och iterativt och hellre köra fler korta avstämningar än att utveckla och designa hela vägen. Annars är det lätt att hamna snett, även om jobbet gick snabbt…

Smart, snabbt, säkert…och snyggt!

Lika lite som vi kan slarva med det tekniska hantverket och låta designen ensam driva användarna kan vi lita på att en bra teknisk lösning i sig är nog för att locka, skapa och behålla relationer. Det är en rad komponenter som ska samspela för smarta, snabba, säkra och snygga lösningar. Tactel jobbar med iterativ utveckling och genom ett tätt samarbete mellan de som brinner för design respektive teknik når vi fram till vad vi kallar Humanizing Technology.

Tactels design- och utvecklingsteam är en rik blandning av olika kompetenser inom service, UX, interaktion och visuell design. Nära och tillsammans drivs projektet från start in i mål men med blicken bortom mållinjen och lansering. För är det något som är säkert – utan förvaltning ingen vidareutveckling. Utan vidareutveckling – ingen långsiktig lönsamhet.

Läs mer om hur vi jobbar med proaktivt underhåll.

Jenny Falkengren

Designchef | Head of Design

Vill du veta mer?

Prata med Jenny.