Lansering… men sen då?

Förvaltning är långt mer spännande än det låter – och dessutom betydligt viktigare än många tror. Lansering och release är inte målsnöret – det är startskottet.

Utan förvaltning – ingen potential till vidareutveckling. Utan vidareutveckling – ingen långsiktig lönsamhet. Just därför jobbar Tactel med proactive maintenance – det enda sättet att fånga och behålla lojala kunder och skapa affärsmässiga konkurrensfördelar.

Förenklat kan man säga att maintenance rymmer två viktiga fokusområden – teknik och vidareutveckling. Att underhålla det rent tekniska innebär ett förvaltningsuppdrag med syfte att hela tiden hålla koll på att allt fungerar som det ska och att nödvändiga uppdateringar görs när system ändras. Genom att redan under utvecklingen integrera verktyg som inte bara fångar upp krascher utan även upptäcker små moment som kan strula ser vi till att användarna får en friktionsfri upplevelse.

Proactive maintenance ger innovativa tjänster och företag ett försprång. Vi väntar inte på att ni ska upptäcka vad som saknas eller behöver uppdateras. Vi är förberedda när nya versioner av plattformar släpps. Vi håller koden säker och trygg. Att jobba proaktivt och att vara förutseende ger en stabil grundförutsättning för att lyckas, oavsett om vi tar över en befintlig tjänst eller förvaltar en vi skapat och lanserat tillsammans.

 

Revolution eller konklusion? När hypotes möter verklighet.

Tekniken på plats, releasen genomförd, allt flyter. Men lanseringen är bara början och det är nu den iterativa utvecklingsfasen tar vid. Vårt mindset präglas av att inget någonsin är färdigt. Det är en självklarhet att hålla en nylanserad tjänst “up and running” och uppdaterad. Men för oss är det lika självklart att vidareutveckla och fortsätta utmana. Användartester och mock-ups innan lansering är viktigt, men det är när vi vågar utvärdera som de verkliga möjligheterna utkristalliseras. För innovativa tekniklösningar är användartester något som bör göras kontinuerligt och under alla faser – design, release och vidareutveckling.

Hur många klickar? Var, när och varför? Vem och vilka? Vilka sidor och delar besöks? Vilka inte? Iterativ utveckling innebär att löpande anpassa, justera, förbättra och vidareutveckla. Att våga ifrågasätta hypoteser och jämföra mot verkligheten. Att köra A/B-testning av olika funktioner. Att mäta, logga och analysera. Att våga backa och styra om för att satsa framåt. Det är när hypotesen anpassas till verkligheten som framtidens digitala stordåd sker.

Tre tankar från Tactel – om proactive maintenance och iterativ utveckling

  • Inget är någonsin färdigbyggt
  • Satsa på proaktiv förvaltning och iterativ vidareutveckling från start
  • Våga utmana era egna hypoteser – för det kommer era användare att göra

Tactel är en pålitlig design- och teknikpartner som kan skräddarsy nivån av proaktiv maintenance utifrån era behov, mål och kapacitet. Kontakta Johan Stenlund, Utvecklingschef på Tactel, om du vill veta mer.

Johan Stenlund

Utvecklingschef | Head of Development

Vill du veta mer?

Prata med Johan.