Information om kamerabevakning

Namn och kontaktuppgifter på personuppgiftsansvarig
Tactel AB
Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö
040-250 600

Plats för bevakning
Malmökontorets entré, våning 6 Norra Vallgatan 64, Malmö

Ändamål och rättslig grund
Vi kamerabevakar i syfte att förhindra och utreda brott.
Vi kommer inte dela materialet med annan mottagare, förutom med polis vid eventuellt brott för att upprätta en polisanmälan.
Vi kommer inte använda materialet för automatiserat beslutsfattande.

Lagringstid
Bevakningsmaterialet sparas i sju dagar och raderas därefter automatiskt.

Dina rättigheter
Du har rätt att få tillgång till inspelat bevakningsmaterial där du finns med på bild. Det kallas för rätt till tillgång till dina personuppgifter och sker genom ett registerutdrag.
Du har också i vissa fall rätt att begära radering av bevakningsmaterial där du finns med på bild.
När du begär tillgång till eller radering av bevakningsmaterialet bör du specificera när du varit på den bevakade platsen med datum och klockslag.
Du ska dessutom kunna identifiera dig.Här finns mer information och brevmallar du kan använda dig av:

Du kan också lämna ett klagomål hos IMY gällande behandlingen av dina personuppgifter: