Tjänstedesign Förstå användaren

För att en tjänst ska bli framgångsrik så måste den skapa både affärsnytta och göra dina kunder glada. För oss är detta en nyckelfråga när vi hjälper våra kunder att ta sig an nya utmaningar.

Människor på flygplatsen

Förstå för vem och varför

För att skapa en bra tjänst måste du veta varför och för vilka du skapar den. Så därför börjar vårt arbete alltid med empati och insikt. Genom intresseintervjuer, workshops, fokusgrupper och dataanalys får vi en bild av användarens behov. Det gör att vi kan lära känna dina kunder, deras mål och behov och få insikt i vad som driver verksamheten och vilket affärsvärde de vill skapa. Detta är en integrerad del av utvecklingsprocessen och lägger grunden för det kommande design- och programmeringsarbetet.

Skriver på första tillgängliga pappersbit

Skapa tjänsten

Baserat på vår efterforskning och inblick i kund- och affärsbehov skapar vi koncept som sträcker sig från små iterationer och innovationer till nästa möjliga större tjänst. Utan tvekan är ett av de viktigaste verktygen i den här processen kartläggningen av kundens behov. Det tillåter oss att följa och förstå alla kundinteraktioner med ett företag, genom alla kontaktpunkter. De berättar historien om hur, när och viktigast av allt varför en kund interagerar med ett företag. De hjälper oss att effektivisera inte bara dessa interaktioner utan även affärsprocessen som skapar effektivitet och glädje på båda sidor.

En typisk smart telefon

Säkerställ att det verkligen fungerar

För att hitta guldkornen bland de begrepp vi tror på utvärderar vi och verifierar användarmönster med prototyper. Vi testar dem på de kundgrupper som upptäckts under vår förstudie och tillsammans med dig som kund reder vi ut vilka angreppssätt som bäst motsvarar era mål och skapar mest värde för verksamheten.