Mobilutveckling När du vill bryta ny mark

Med fokus på slutanvändaren kombinerat med avancerad teknisk kompetens inom mobilutveckling skapar vi lösningar som gör livet enklare.

Varje kodrad har betydelse

Nå ut med appen på marknaden

Mobila applikationer måste fungera i verkligheten. Beroende på vem som använder appen så anpassas gränssnittet till optimala förhållanden. Om det är en applikation för B2B blir fokus på effektivitet, medan en applikation för B2C fokuserar på enkelhet och intuitivitet.

Våra experter utvecklar appar för alla plattformar – Android, iOS, Windows phone och webb.

 

När appen är affärskritisk

Använd rätt förutsättningar

För att lyckas med dina mål och snabba upp leveranstiden så använder vi gärna befintliga ramverk. Vi levererar många mobila ramverk beroende på krav och budget.

Native iOS och Swift med utveckling i XCode. 

Native Android med utveckling i Java

React Native med komplement av Redux

Responsive Web