PSD2 – så designar du banktjänster som sticker ut

aug 31, 2018

Det nya EU-direktivet, PSD2, medför helt nya utmaningar och ställer höga krav på bank- och finanssektorn. Men det kan också skapa oändliga möjligheter. Vad innebär egentligen PSD2 för dig som jobbar inom bank och finans, och hur kan man arbeta för att designa nya och framgångsrika tjänster som sticker ut i den ökade konkurrensen?

Betaltjänstdirektivet PSD2 trädde i kraft i början av året och syftar till att öka konkurrensen och konsumentskyddet inom finansbranschen. De nya reglerna ger fler aktörer möjlighet att initiera betalningar och få tillgång till transaktionshistorik, vilket gör att nya aktörer kan utveckla betalningstjänster utan att vara helt och hållet beroende av bankerna. Stora tech-jättar och snabbt växande fintech-bolag sätter givetvis press på banksektorn, men möjligheter för bankerna att utöka sina erbjudanden och förbättra sina affärsmodeller finns också. Vi ser allt fler täta samarbeten mellan banker och design – och teknikbyråer, i ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för lyckade och innovativa tekniska lösningar.  Swedbank och Mina Tjänster samt SEB och Tink är två bra exempel på hur bankerna har förbättrat sina digitala erbjudanden och skapat ett lättillgängligt och tryggt alternativ för miljontals användare.

”PSD2 betyder olika saker för olika aktörer inom bank och finans. Det skapar framför allt nya möjligheter för människor att bättre förstå sin ekonomi och fatta bättre privatekonomiska beslut. Det viktigaste när man arbetar med tjänsteutveckling är att skapa tjänster som gör livet enklare och bättre för slutanvändarna. För att lyckas med det behöver man på djupet förstå sina användare och fokusera på vad som är viktigast för dem.” Mårten Wikforss, Affärsutvecklare på Tactel

Här är tre tips som hjälper dig att optimera framtidens banktjänster:

Användarresearch

En av de viktigaste förberedelserna när man ska ta fram en ny tekniklösning är att man på ett tidigt stadium gör en grundlig användarstudie. För att tjänsten ska bli framgångsrik måste man ha full koll på vem som ska använda den och vilka de främsta behoven är som tjänsten ska fylla. Även om man tror sig ha en aning om användarens behov är det snudd på omöjligt att ha full insikt om alla detaljer som måste finnas på plats för att tjänsten ska vara attraktiv för användaren. Extra viktigt blir det här steget i och med PSD2 eftersom spelreglerna numera ser annorlunda ut.  Privatpersoner kommer att efterfråga lösningar som är enkla att använda och samtidigt trygga, men framförallt tjänster som förenklar deras liv. Genom att göra research om sina användare har man de bästa förutsättningarna för att lyckas behålla sina kunder och tillfredsställa deras behov.

”För att kunna designa nästa innovativa tjänst behöver vi utöka vår bild av användarna och utforska deras liv utanför den kontext som vi normalt möter dem i. Som tjänsteutvecklare behöver vi se på användarens liv i stort och lära oss mer om saker som vardagssituation, orosmoment, intressen och så vidare. Det är här, utanför vår tjänsts normala kontext, vi kan hitta synergier och nya möjligheter att verkligen skapa något som genererar ett mervärde för användaren.” Göran Lundin, UX-designer på Tactel

Användbarhet

För att skapa en god användbarhet och upplevelse är nästa viktiga steg att lägga mycket krut på interaktionsdesign. Det är extremt viktigt att använda sig av de mobila interaktionsmönster som användaren känner igen från andra moderna tjänster. För att få till det krävs det att man sitter på gedigna kunskaper om hur man skapar en optimal användarupplevelse och att man ser till att den tjänst som man utvecklar är smidig att använda. Lyckas man inte få till en god användbarhet spelar det egentligen ingen roll hur pass innovativ tjänsten är i övrigt. Ingen användare kommer att ha tålamod att fortsätta använda den. PSD2 spär på den redan tuffa konkurrensen på området och därför är det viktigare än någonsin att utveckla tjänster som användaren fastnar för.

”Den data som PSD2 tillgängliggör bidrar till att skapa vår bild användaren och är en del som möjliggör utvecklingen av nya tjänster där olika aspekter av en persons liv vävs samman.” Göran Lundin, UX-designer på Tactel

Användartester

Vidare är användartester något som bör göras kontinuerligt, från design till release, under framtagandet av en ny produkt. Testerna är ett sätt att säkerställa kvalitén i produkten och att de möter behoven från de tilltänkta användarna. Hoppar man över användartester tidigt riskerar man att få genomföra dyra ändringar senare i projektet och om man inte genomför några alls finns risken att man får en produkt som inte används. Det nya EU-direktivet bäddar för allt fler tekniska innovationer och för att kunna leverera tjänster som lever upp till de nya konsumentkraven kommer kontinuerliga tester att bli ännu viktigare. I och med den ökande konkurrensen gäller det att de tjänster man skapar verkligen används.

”Det som framför allt känns roligt med PSD2 är att värdet för användaren kan bli stort på sikt och att vi kan förenkla väldigt svåra saker som sparande, investeringar och att välja rätt finansiella produkter.” Mårten Wikforss, Affärsutvecklare på Tactel.

PSD2 för som sagt med sig många möjligheter för de banker som är villiga att ställa om sitt tänk. Med hjälp av  digitala lösningar designade och testade tillsammans med kunder och för kunder har bankerna de bästa förutsättningarna att bibehålla sin ledande position som en pålitlig och trygg finansiell aktör. Men utvecklingen låter inte vänta på sig. Som bank måste man agera här och nu.

Vill du veta mer om hur vi på Tactel arbetar med att ta fram innovativa tekniklösningar? Kontakta Mårten Wikforss, Affärsutvecklare på Tactel, 070-243 26 04, marten.wikforss@tactel.se