Digitala innovationer som skapar lojala kunder – idag och i framtiden

jun 13, 2018

Framtidens konsumenter kommer mer eller mindre förvänta sig att företagen klarar av att utveckla produkter som erbjuder komfort utan att påverka miljön och omgivningen negativt.  För att få denna till synes olösliga ekvation att gå ihop är innovativa digitala lösningar ett effektivt hjälpmedel. De företag som inte klarar av att leverera i takt med den digitala samhällsutvecklingen kommer inte heller klara av att behålla sina kunder. Men redan nu finns det produkter på marknaden som vittnar om framtidens många möjligheter.

Allt fler företag vittnar om de många svårigheter som de stöter på när de försöker navigera i det komplexa digitala landskapet, och lika många tampas samtidigt med att försöka bibehålla största möjliga kundlojalitet utifrån de nya förutsättningarna. Framtiden ställer skyhöga krav på utvecklingen av innovativa, flexibla, användarvänliga och personligt utformade lösningar. Samtidigt ställer konsumenterna höga krav på att produktutvecklingen också ska bedrivas på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Dessa konsumentkrav har sedan länge varit på kollisionskurs med varandra, men i framtiden behöver det inte vara så!

En tjuvtitt på framtidens digitala lösningar

På den internationella flygmässan i Hamburg presenterades en ny digital lösning som kombinerar just maximal användarvänlighet med minimal miljöpåverkan. Tactel har varit involverade i att definiera, designa och bygga den nyutvecklade, molnbaserade tjänsten NEXT tillsammans med Panasonic Avionics. NEXT gör det möjligt för flygbolag att utvidga sina redan existerande lojalitetsprogram till ännu bättre personlig service ombord på flygplanet, och samtidigt lätta på resenärernas dåliga samvete för miljön.

Tjänsten är utformad för att skapa en hemmaupplevelse för passagerarna, och möjliggör bland annat:

  • att resenärer på förhand kan ställa in sina önskemål angående till exempel filmval och matpreferenser
  • att resenärer väl på plats i flygstolen kan koppla in sin mobila enhet för att komma åt sina personliga förhandsval, och låsa upp andra exklusiva funktioner och skräddarsydda erbjudanden.
  • att resenärerna kan se klart filmer i 4K-kvalitet som de redan har börjat titta på på tidigare resor och luta sig tillbaka i ljuddämpande säten samtidigt som den redan förvalda maten rullas in.

Förutom att komforten ökar för resenären så ger NEXT även andra fördelar utifrån ett hållbarhetsperspektiv:

  • Tack vare det faktum att flygbolagen kan samla in och analysera data kring passagerarnas användarmönster blir det mycket lättare att planera resursbehovet på ett mer effektivt sätt än vad som någonsin tidigare har varit möjligt.
  • Varje år slängs miljontals ton mat bara inom flygindustrin och när man bättre kan förutspå resursbehovet med Artificiell Intelligens så kan man minska detta enorma svinn.

Molntjänsten NEXT är ett unikt exempel på hur det är möjligt att kombinera ökad användarkomfort utan att tumma på miljön, något som vi i framtiden kommer att se som en självklarhet. Det här är med andra ord bara början och ett av många exempel på hur dagens företag måste agera för att möta framtida utmaningar och säkerställa största möjliga kundlojalitet.

Vill du veta mer om hur Tactel utformar digitala innovationer? Kontakta Jonas Hasselgren